Services

Services

Factory Automation Control System

DESIGN & INSTALLATION

บริการออกแบบและติดตั้งตู้คอนโทรลสำหรับระบบออโตเมชั่นในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

รวมทั้งการตรวจเช็คซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและบริการที่รวดเร็ว

และยังยินดีให้คำปรึกษาและให้ความรู้ทางด้านโปรแกรม PLC สำหรับระบบออโตเมชั่นในงานอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ที่จะช่วยให้งานของท่านบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Design

Installation

Technical Support
บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้าน PLC และปัญหาด้าน Technical ต่างๆ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี


บริการรวดเร็วฉับไว
ทันทุกความต้องการ